Du är här

6.2.2019 - 9:12

Byggnadstillsynens offentlig delgivning av beslut 5. 2 meddelades 7.2. 2019

kungörelsetid 7.2 - 21.2.2019

Byggnadstillsynens offentlig delgivning av beslut 5. 2 meddelades 7.2. 2019


Anvisning för rättelseyrkande:
Den som är missnöjd med detta beslut kan inom 14 dagar från delfåendet av beslutet framställa ett skriftligt rättelseyrkande till:

Vasa stad
Byggnads och miljönämnden
postadress: PB 3, 65101 Vasa
gatuadress: Rådhusgatan 33 A 65100 Vasa
e-postadress: registraturen@vasa.fi

Senaste