Du är här

5.11.2018 - 16:34

Byggnadstillsynens offentlig delgivning av beslut 5.11.2018

kungörelsetid 6.11 - 20.11.2018

Byggnadstillsynens offentlig delgivning av beslut 5.11

Anvisning för rättelseyrkande:
Den som är missnöjd med detta beslut kan inom 14 dagar från delfåendet av beslutet framställa ett skriftligt rättelseyrkande till:

Vasa stad
Byggnads och miljönämnden
postadress: PB 3, 65101 VASA
gatuadress: Vasaesplanaden 10 65100 VASA
e-postadress: centralregistraturen@vasa.fi

Relaterade artiklar: 

Senaste