Du är här

10.1.2019 - 9:24

Byggnadstillsynens offentlig dwlgivning av beslut 7.1, meddelades 9.1.2019

kungörelsetid 9.1. -23.1.2019

Byggnadstillsynens offentlig dwlgivning av beslut 7.1, meddelades 9.1.2019


Anvisning för rättelseyrkande:
Den som är missnöjd med detta beslut kan inom 14 dagar från delfåendet av beslutet framställa ett skriftligt rättelseyrkande till:

Vasa stad
Byggnads och miljönämnden
postadress: PB 3, 65101 VASA
gatuadress: Rådhusgatan 33 A 65100 VASA
e-postadress: centralregistraturen@vasa.fi

Relaterade artiklar: 

Senaste