Du är här

11.10.2018 - 8:33

Detaljplanförslag för daghemmet vid Nyskogsvägen offentligt framlagt

ak1090.jpg
kungörelsetid 11.10-11.11.2018

Förslag offentligt framlagt: Daghemmet vid Nyskogsvägen (ak1090)

Detaljplaneändring och ändring av tomtindelning berör ett skogsbevuxet område i korsningen Nyskogsvägen-Talllmarksvägen i Gerby. Syftet är att bygga ett daghem på området. Anmärkningar om ärendet kan framföras till planläggningen 11.10–11.11.2018. 

Dokument och mera information>>

Planläggningens kontakuppgifter>>

markanvändnings- och bygglagen 65 §

markanvändnings- och byggförordningen 27 §

Tilläggsinformation: 
Relaterade artiklar: