Du är här

7.9.2018 - 13:48

Förslag till delgeneralplan för centrum framlagt på nytt

Maisema Vaasan keskustasta
kungörelsetid 10.9.-10.10.2018

Delgeneralplanen berör Vasas centrumområde. Eventuella anmärkningar i ärendet länas in till planläggningen 10.9–10.10.2018. (markanvändnings- och bygglag 65 §, markanvändnings- och byggförordning 19§)

Mera information och dokument>>

Tilläggsinformation: 
Relaterade artiklar: 

Senaste