Du är här

8.5.2019 - 11:24

Julkipanolista 8.5.2019, kaavoitusjohtaja

kuulutusaika 8.5. - 23.5.2019

Tillståndsärenden 8.5.2019, planläggningsdirektör

 

Anvisning för rättelseyrkande
Den som är missnöjd med detta beslut kan inom 14 dagar från delfåendet av beslut framställa ett skriftligt rättelseyrkande till:

Stadsstyrelsens planeringssektion
gatuadress: Rådhusgatan 33 A
postadress: PB 3, 65101 Vasa
epostadress: registraturen@vasa.fi
faxnummer: 06 325 1006

Relaterade artiklar: 

Senaste