Du är här

31.7.2018 - 19:52

Långskogens planförslag offenligt framlagda!

ak1086.jpg
kungörelsetid 1.8.-31.8.2018

Förslag offentligt framlagt: Delgeneralplan för Långskogen

Delgeneralplaneområdet består av området mellan kommungränsen mellan Vasa och Korsholm, järnvägen och Östra Runsorvägen. Målet med planen är att möjliggöra placeringen av en kemisk storindustri så som t.ex. en batterifabrik på området. Förslaget till delgeneralplanen är framlagt på planläggningen och på planläggningens webbplats under tiden 1–31.8.2018. Eventuella anmärkningar om förslaget kan framföras till planläggningen under tiden planen är framlagd. (markanvändnings- och bygglagen 65 §, markanvändnings- och byggförordningen 19§)

Mera information och dokument >>

***********************************************************************************

Förslag offentligt framlagt: Långskogens storindustriområde (ak1086)

Förslaget till detaljplan och detaljplaneändring berör Långskogens storindustriområde. Planeringsområdet gränsar i nordost till järnvägen, i sydost till kommungränsen mellan Vasa och Korsholm, i sydväst till Östra Runsorvägen och i nordväst till Stenskogsvägen. Förslaget och handlingarna i anslutning till det är 1–31.8.2018 framlagda på planläggningen och på planläggningens webbsidor. Anmärkningar gällande ärendet ska riktas till stadsstyrelsen och inlämnas till planläggningen under framläggningstiden (markanvändnings- och bygglagen 65 §, markanvändnings- och byggförordningen 27 §).

Mera information och dokument >>

Ett informationstillfälle angående storindustriområdets planer ordnas onsdagen 8.8.2018 kl.16–19 i Futura 1 (adress Företagargatan 17, Runsor). På tillfället presenteras förutom förslaget till Långskogens delgeneralplan och förslaget till detaljplan för Långskogens storindustriområde även Korsholms kommuns förslag till Granholmsbackens delgeneral- och detaljplaner. Presentation och diskussion av projektet börjar kl. 17. Välkommen!

Planläggningens kontaktuppgifter:
Adress: Vasa stad / planläggningen, PB 2, 65101 VASA
Besöksadress: Kyrkoesplanaden 26 A, andra våningen
Internet: www.vaasa.fi/sv/planlaggningen
E-post: planlaggningen@vasa.fi
Telefon: 06 325 1160

Vasa 1.8.2018
Planläggningen

Relaterade artiklar: