Du är här

3.12.2018 - 14:26

Miljöhälsovårdens övervakningsplan 2019 för samarbetsområdet i Vasa och Laihela

kungörelsetid 4.12. - 11.12.2018

Enligt miljöhälsovårdsstadganden är kommunerna skyldiga att planera miljöhälsovårdens övervakning. Tillsyn av miljöhälsovården regleras av livsmedels-, hälsoskydds-, tobaks- och läkemedelslagen.

Utkastet till miljöhälsovårdens övervakningsplan för år 2019, för Vasas och Laihelas samarbetsområde finns till påseende:
mellan 4.11. - 11.12.2018
vid Vasa stads miljöavdelning Senatsgatan 1 B (2. våning) Vasa, och
på internetsidan www.vaasa.fi/sv/aktuellt.

Man kan bekanta sig med utkastet och göra kommentarer till Vasa stads miljöavdelning t.o.m. 11.12.2018 kl.16.00.
Övervakningsplanen föreslås att få godkännande av byggnads- och miljönämnden i Vasa stad.

Tilläggsuppgifter ger nedannämnda betjäningspunkter:
Miljöavdelningens betjäningspunkt i Vasa
gatuadress: Senatsgatan 1 B 2. våningen
postadress: PB 3, 65101 VASA
tel. (06) 325 1111 (växel)

Miljöavdelningens betjäningspunkt i Laihela och Lillkyro
adress: Lillkyro-huset Lillkyrovägen 11 66500 LILLKYRO
tel. (06) 325 1111 (växel)

e-postadress: terveysvalvonta@vaasa.fi
internetadress: www.vaasa.fi/sv/miljohalsovard

Relaterade artiklar: