Du är här

11.3.2019 - 13:45

Plan för Kyrkholmens rekreationsanvändning och landskapsvård framlagt

kirkkosaari kyrönjoki JN
kungörelsetid 13.-27.3.2019

Planen rör området runt kyrkholmen i Lillkyro centrum. Målet med planen är att förbättra möjligheterna till året runt rekreation och skötseln av den värdefulla kulturmiljön. Materialet hålls framlagt på Vasa stads webbplats och i Vähäkyrö-talo: 5.3-19.3.2019. Eventuella anmärkningar angående planen lämnas in till Planläggningen. 

markanvändnings- och bygglagen 90 §, markanvändnings- och byggförordningen 46 §

Tilläggsinformation: 
suvi_aho.jpg
Områdesservicechefen för Lillkyro
Phone numbers: 
+358 6 325 8401
+358 50 326 8877
E-postadress: 
Relaterade artiklar: