Du är här

11.10.2018 - 10:42

Planläggningens tillståndsärende 11.10.2018 / planläggningsdirektör

kungörelsetid 11. - 28.10.2018

Planläggningens tillståndsärende 11.10.2018 / planläggningsdirektör

Denna förteckning finns på Vasa stads officiella anslagstavla och stadens webbplats 11. - 28.10.2018.

Anvisning för rättelseyrkande
Den som är missnöjd med detta beslut kan inom 14 dagar från delfåendet av beslut framställa ett skriftligt rättelseyrkande till:

Stadsstyrelsens planeringssektion
gatuadress: Vasaesplanaden 10
postadress: PB 3, 65101 Vasa
epostadress: centralregistraturen@vasa.fi
faxnummer: 06 325 1006

Vasa 11.10.2018
byråsekreterare Mari Pihlaja-aho

 

Relaterade artiklar: 

Senaste