Du är här

7.11.2018 - 10:10

Planläggningens tillståndsärende 7.11.2018

kungörelsetid 7. - 22.11.2018

Planläggningens tillståndsärende / planläggningsdirektör 7.11.2018

Anvisning för rättelseyrkande
Den som är missnöjd med detta beslut kan inom 14 dagar från delfåendet av beslut framställa ett skriftligt rättelseyrkande till:

Stadsstyrelsens planeringssektion
gatuadress: Vasaesplanaden 10
postadress: PB 3, 65101 Vasa
epostadress: centralregistraturen@vasa.fi
faxnummer: 06 325 1006

Vasa 17.9.2018
byråsekreterare Mari Pihlaja-aho

Relaterade artiklar: 

Senaste