Du är här

13.3.2019 - 10:25

Tillståndsärenden 15.3.2019, planläggningsdirektör

kungörelsetid 13. - 28.3.2019

Tillståndsärenden 15.3.2019, planläggningsdirektör


Anvisning för rättelseyrkande
Den som är missnöjd med detta beslut kan inom 14 dagar från delfåendet av beslut framställa ett skriftligt rättelseyrkande till:

Stadsstyrelsens planeringssektion
gatuadress: Rådhusgatan 33 A
postadress: PB 3, 65101 Vasa
epostadress: registraturen@vasa.fi
faxnummer: 06 325 1006

Relaterade artiklar: