Du är här

15.5.2019 - 10:09

Tillståndsärenden 15.5.2019, planläggningsdirektör

kungörelsetid 15. - 31.5.2019

Tillståndsärenden 15.5.2019, planläggningsdirektör

 

Anvisning för rättelseyrkande
Den som är missnöjd med detta beslut kan inom 14 dagar från delfåendet av beslut framställa ett skriftligt rättelseyrkande till:

Stadsstyrelsens planeringssektion
gatuadress: Rådhusgatan 33 A
postadress: PB 3, 65101 Vasa
epostadress: registraturen@vasa.fi
faxnummer: 06 325 1006

Relaterade artiklar: 

Senaste