Du är här

18.6.2019 - 14:58

Tillståndsärenden 17.6.2019, planläggningsdirektör

kungörelsetid 17.6. - 30.6.2019

Tillståndsärenden 17.6.2019, planläggningsdirektör

 

Anvisning för rättelseyrkande
Den som är missnöjd med detta beslut kan inom 14 dagar från delfåendet av beslut framställa ett skriftligt rättelseyrkande till:

Stadsstyrelsens planeringssektion
gatuadress: Rådhusgatan 33 A
postadress: PB 3, 65101 Vasa
epostadress: registraturen@vasa.fi
faxnummer: 06 325 1006

Relaterade artiklar: 

Senaste