Du är här

12.4.2019 - 10:23

Tillståndsärenden 8.4.2019, planläggningsdirektör

kungörelsetid 8. - 23.4.2019

Tillståndsärenden 8.4.2019, planläggningsdirektör
 

Anvisning för rättelseyrkande
Den som är missnöjd med detta beslut kan inom 14 dagar från delfåendet av beslut framställa ett skriftligt rättelseyrkande till:

Stadsstyrelsens planeringssektion
gatuadress: Rådhusgatan 33 A
postadress: PB 3, 65101 Vasa
epostadress: registraturen@vasa.fi
faxnummer: 06 325 1006

Senaste