Du är här

9.1.2019 - 12:18

Uppbåd för år 2001 födda värnpliktiga imom Österbottens regionalbyråns område år 2019

kungörelsetid 1.1. - 31.12.2019
Relaterade artiklar: 

Senaste