Du är här

17.6.2019 - 15:09

Upplagsflyttning 3.6.2019 av övergivet fordon (Opel Astra)

kungörelsetid 19.6 - 29.7.2019

Delgivning av beslut:
 

Vasa stad har medelst beslut nummer 20180106 givet 3.6.2019 av kommunteknikens ledare med stöd av 7 § i lagen om flyttning av fordon (828/2008)

avgjort upplagsflyttning av på adressen Tegelbruksgatan 34
övergivet fordon (röd Opel Astra).

Fordonets ägare, som inte är känd, anses ha fått del av flyttningsbeslutet 26.6.2019.
Sista dagen för att söka ändring i detta beslut är 26.7.2019.

Flyttningsbeslutet jämte besvärsanvisningar finns till påseende i Tekniska verkets kundtjänst
Kyrkoesplanaden 26 A, 65100 VASA
fram till 29.7.2019 kl. 15.00.

miljöjurist VH Anna Mügge
tel. 06 325 4016
e-post: anna.muegge@vaasa.fi

Relaterade artiklar: 

Senaste