Du är här

16.10.2018 - 13:05

Upplagsflyttning (BMW 525TD) 3.9.2018 av övergivet fordon

kungörelsetid 17.10 - 26.11.2018

Delgivning av beslut:
Upplagsflyttning 3.9.2018 av övergivet fordon, delgivning av beslut

Vasa stad har medelst beslut nummer 20180050 givet 3.9.2018 av kommunteknikens ledare med stöd av 7 § i lagen om flyttning av fordon (828/2008)

avgjort upplagsflyttning av på adressen Backbrunnsvägen 19
övergivet fordon (blå BMW 525TD med registerskyltsnummer ABF-679).

Fordonets ägare, vars adress är okänd, anses ha fått del av flyttningsbeslutet 24.10.2018. Sista dagen för att söka ändring i detta beslut är 23.11.2018.

Flyttningsbeslutet jämte besvärsanvisningar finns till påseende i Tekniska verkets kundtjänst
Kyrkoesplanaden 26 A 65100 VASA
fram till 26.11.2018 kl. 15.00.
miljöjurist VH Anna Mügge tel. 06 325 4016 anna.muegge@vaasa.fi

Relaterade artiklar: 

Senaste