Du är här

19.4.2017 - 18:46

Utarrendering av Vasa stads odlingslotter och bearbetning av odlingslotter

kungörelsetid 21.4. - 5.5.2017

Grönområdesenheten arrenderar ut odlingslotter, som inte har inlösts före förfallodagen:
på Högbacken, i Hemstrand, Sunnanvik och Gamla Vasa.

Odlingslotterna arrenderas på Vasa stads grönområdesenhet (den övre byggnaden vid stadsträdgården)
under tiden 24.4. - 30.9.2017.

Grönområdesenhetens kontaktinformation
gatuadress Strandvägen 5, 65350 VASA
Marjo Saarikoski tel. 040 353 1848 marjo.saarikoski@vaasa.fi eller
Leila Roininen tel. 040 095 9179 leila.roininen@vaasa.fi

Under tiden april - juni är byrån öppen kl. 8.00 - 11.00 och 12.00 - 16.00 för dem som är intresserade av odling.

Du kan höra dig för om odlingslotterna per telefon men per telefon är det inte möjligt att reservera eller arrendera odlingslotter. Ett nytt arrendeavtal kräver ett personligt besökt och bestyrkning av identiteten.

Om du vill, att din odlingslott bearbetas före sådden, kontakta Grönområdesenheten
senast 9.6.2017,
tel. 06 325 4387 eller 040 353 1848. Servicen är avgiftsbelagd.

Relaterade artiklar: 

Senaste