Du är här

13.6.2018 - 8:46

Anhängiggörande av bvgglov, Wasa Footballcup Ab Oy

kungörelsetid 13.6.2018 - 27.6.2018

Byggnadstillsynsbyrån meddelar att ett bygglov i enlighet med 176 § i markanvändnings- och bygglagen är aktuellt. Ärendet gäller en lovansökan för en tillfällig servicebyggnad. Byggandet påbörjas mot garanti. Ansökan är inlämnad av Wasa Footballcup till tomterna 905-432-2-505 och 432-2-533, adr. Västerviksvägen 165, 65280 Vasa.

 

Planerna finns till påseende på byggnadstillsynsbyrån 13.-27.6.2018, adr. Kyrkoesplanaden 26 , IV våningen, 65100 Vasa.

 

Anmärkningar i ärendet kan inlämnas senast 27.6.2018 kl.16.15 under adressen Vasa stads byggnadstillsyn, Pb 2, 65101 Vasa.

 

Närmare uppgifter om projektet ger lovingenjör Sofia Bagge, tfn 0400-464 942.

 

Vasa 12,6,2018

Byggnadstillsynsbyrå

 

Relaterade artiklar: