Du är här

12.1.2018 - 16:23

Anmälan till förskoleundervisning

kungörelsetid 12.01. - 31.01.2018

16.8.2018 alkaa vuonna 2012 syntyneille lapsille maksuton esiopetus 4 tuntia / päivä. Myös jo nyt varhaiskasvatuksessa olevat lapset tulee ilmoittaa esiopetukseen.

Förskoleundervisningen för barn födda år 2012 börjar 16.8.2018. Förskoleundervisningen är avgiftsfri (4 timmar / dag). Även de barn som redan nu deltar i småbarnspedagogik bör anmälas till förskoleundervisningen. Anmälan till förskoleundervisning som arrangeras av Vasa stad och Vasa övningsskola sker elektroniskt under tiden 18.1 - 31.1.2018.

Obs! Fr.o.m. hösten 2018 kommer det att ske förändringar i anordnandet av förskoleundervisningen vid Vasa övningsskola.

Den elektroniska anmälan och närmare information finns på Vasa stads webbplats

Mer information fås av servicechef Merja Martin tfn 06 325 3124 eller merja.martin@vasa.fi


Vasa 12.1.2018

Nämnden för fostran och undervisning

Relaterade artiklar: