Du är här

2.10.2017 - 15:21

Beslut om miljötillstånd 4.10.2017

kungörelsetid 3.10. - 1.11.2017

Vasa stads byggnads- och miljönämnd har på sitt möte 27.9.2017 fattat beslut om miljötillståndsansökan gällande följande verksamhet:

Vasa stad, områdesnämnd för Lillkyro, Kyrolandets arbetsverkstad Arpeeti, yrkesmässig avfallshantering i Tervajoki, Vasa stad på adress Tyyristie 2, fastighet 905-451-12-45.

Miljötillståndet för verksamheten beviljades.
 
Beslutet skall meddelas 4.10.2017, och det skall då anses ha kommit till parternas kännedom.

Den som är missnöjd med beslutet kan söka ändring genom skriftligt besvär hos Vasa förvaltningsdomstol inom 30 dagar från datumet för delfåendet av beslutet.

 
Beslutet och handlingarna är framlagda till påseende till den 8.11.2017 vid
Vasa stads miljöavdelning  
gatuadress Senatsgatan 1, våning 2
Tilläggsinformation:  
miljöinspektör Esa Hirvijärvi tel. 040 777 5176 esa.hirvijarvi@vaasa.fi eller
miljöinspektör Ture Sjöberg tel. 040 505 6618 ture.sjoberg@vaasa.fi

 

Relaterade artiklar: 

Senaste