Du är här

17.3.2017 - 12:21

Kommunalvalet 2017 Vasa

kungörelsetid 17.3-9.4.2017

Kommunalvalet 2017 Vasa

Kommunalvalet förrättas söndagen den 9 april 2017. Röstningsställena är öppna under valdagen kl. 9 - 20.
Den röstberättigade får rösta antingen på förhand eller på valdagen. På förhand får den röstberättigade rösta på vilket som helst av de allmänna förhandsröstningsställena i Finland eller utomlands, men på valdagen endast på det röstningsställe som anges på meddelandekortet.

Den som röstar är skyldig att bestyrka sin identitet vid röstningen på röstningsstället.
Vid förhandsröstning kvitteras de som röstat
elektroniskt. Ett identitetskort med foto räcker som intyg på förhandsröstningsställena och meddelandekortet behövs inte.

FÖRHANDSRÖSTNING 29.3. – 4.4.2017
Förhandsröstningen förrättas i Vasa på följande förhandsröstningsställen:

Medborgarinfo, Biblioteksgatan 13
Visit Vasas torginfo, Salutorget
Brändö bibliotek, Beckbruksgatan 19-23
Variskas bibliotek, Gamla Vasagatan 20


29.3 – 31.3. och 3 - 4.4.2017                     kl. 10 - 20
1-2.4.2017                                                 kl. 10-15


Samserviceenheten i Lillkyro, Lillkyrovägen 11
29. - 31.3. 2017                                         kl. 10 - 18
1. - 2.4.2017                                              kl. 10 - 15
3. - 4.4.2017                                              kl. 10 - 20

Vasa universitet, Tritonia, Wolffskavägen 34
29. - 31.3. och 3. - 4.4.2017                        kl. 10 – 15

Dessutom ordnas röstning på följande ställen enligt nedanstående tidtabell:
29.3.2017       kl. 10 - 20      K-market Sundom, Sundomvägen 128
30.3.2017       kl. 10 - 20      Citymarket Stenhaga, Kokkobergsvägen 2-6
31.3.2017       kl. 10 - 20      S-Market, Gerby, Västerviksvägen 2
1.4.2017         kl. 10 - 18      K-Supermarket, Roparnäs, Kungsvägen 65-69
3.4.2017         kl. 10 - 20      Prisma, Jukolavägen 1
4.4.2017         kl. 10 - 20      K-Supermarket Wasa, Klemetsögatan 17    

HEMMARÖSTNING
Personer vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att de inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till röstnings- eller förhandsröstningsstället får förhandsrösta hemma.
Anmälan ska göras senast tisdag 28.3.2017 före kl. 16.00 tfn 040 194 6142 (Vasa) och tfn 325 8400 (Lillkyro), email
hemmarostning@vasa.fi.

RÖSTNING PÅ ANSTALT
Förrättningen av förhandsröstning på anstalter meddelas skilt på varje anstalt.

RÖSTNINGSSTÄLLENA PÅ 9.4.2017 ÄR FÖLJANDE:

Röstningsområde                                     röstningsställe                     besöksadress
1. Österbottens museum                      Österbottens museum       Skolhusgatan

2. Stadshuset                                        Konsthallen                       Senatsgatan
3. Vaasa-opisto                                     Vaasa-opisto                     Rådhusgatan 31
4. Vöråstan                                           Vöyrinkaupungin koulu      Berggatan 11
5. Sandviken                                          Hietalahden koulu            Travgatan 9
6. Brändö                                               Bruksgården                     Brändövägen 39
7. Vikinga                                               Vikinga skola                     Idrottsgatan 10
8. Storviken                                            Isolahden koulu                 Bollgatan 17
9. Nya Gerby                                         Länsimetsän koulu             Västerskogsvägen 10
10. Gerby-Västervik                               Gerby skola                        Västerviksvägen 27
11. Hemstrand                                        Borgaregatans skola           Borgaregatan 13-15
12. Vapenbrödrabyn – Orrnäs                Purolan päiväkoti               Bjällervägen 1
13. Roparnäs – Melmo                           Huutoniemen koulu            Mannerheimsvägen 41
14. Korsnäståget –Kapellbacken            Nummen koulu                   Jaktstigen 4
15. Aspnäs - Gamla Vasa                       Variskan koulu, biblioteket   Gamla Vasa gatan 20
16. Sunnanvik                                         Suvilahden koulu                Teirgatan 2
17. Sundom                                            Sundom skola                     Sundomvägen 13
18. Tervajoki (byarna Kuuttila, Tervajoki, Hiiripelto, Kalsila och Rekilä)
                                                               Tervajoen koulu                 Malamontie 2
19. Kirkonkylä (byarna Kirkonkylä, Tapoila, Mullo, Saarenpää, Ojaniemi, Haaro, Hyyriä, Selkämäki och Perkiö)
                                                               Savilahden yhtenäiskoulu   Savilahtivägen 1-5
20. Merikaarto (byarna Merikaarto, Miekka, Järvenkylä, Torkkola och Saarensivu)
                                                               
Merikaarron koulu              Merikartvägen 774

Ytterligare uppgifter om valet på finska, svenska och engelska finns på webben under adressen www.vaalit.fi

Vasa 16.3.2017
CENTRALVALNÄMNDEN VASA

Relaterade artiklar: