Du är här

7.2.2018 - 21:41

Långskogens storindustriområdes detaljplaneutkast offentligt framlagt!

Laajametsä viistoilmakuva.jpg
kungörelsetid 8.2-9.3.2018
Utkast till påseende: Långskogens storindustriområde Utkastet till detaljplan och detaljplaneändring berör Långskogens storindustriområde. Planeringsområdet gränsar i nordost till järnvägen, i sydost till kommungränsen mellan Vasa och Korsholm, i sydväst till Östra Runsorvägen och i nordväst till Långskogens industriområde. Detaljplanens utkast hålls framlagt för hörande i beredningsskedet under tiden 8.2 – 9.3.2018 med stöd av 30 § markanvändnings- och byggnadsförordningen. Eventuella åsikter om detaljplanens utkast skall tillställas planläggningen under framläggningstiden. (MarkByggL 62 §, MarkByggF 30 §) Mera information och material Planläggningens kontaktinformation: Post: Vasa stad / planläggningen, PB 2, 65101 VASA Besök: Kyrkoesplanaden 26 A, andra våningen Internet: www.vasa.fi/planlaggning E-post: planlaggningen@vasa.fi Telefon: 06 325 1160 Vasa 8.2.2018 Planläggningen
Tilläggsinformation: 
Relaterade artiklar: