Du är här

14.3.2017 - 18:35

Planer framlagda

kungörelsetid 15.3. - 28.3.2017

Planerna hålls i enlighet med 43 § och 46 § markanvändnings- och

byggförordningen offentligt framlagda 15.3 - 28.3.2017

på anslagstavlorna i Vasa stads tekniska verk I och III våningen,
adress Kyrkoesplanaden 26 A.

Planerna finns också på webbadressen www.vaasa.fi/sv/gatuplaner

Yrkesskolegatan  a - 2134
Brandgatan på avsnittet Träskgatan - Fiskaregatan a - 2135 
Åtskild cykelväg och trottoar längs med Fredsgatan
på avsnittet Kyrkoesplanaden - Skolhusgatan och
 
åtskild cykelväg och trottoar längs med Skolhusgatan 
på avsnittet Fredsgatan - Sandviksgatan
b - 443
 
 
 
 
Miljöplan för Björsbergets lekområde P1 - 2017
Miljöplan för lekområde i Västerängen P4 - 2017
Grundförbättringplan för Kyrovägens lekområde P5 - 2017
Miljöplan för hundpark i Gerby P6 - 2017

    
Eventuella anmärkningar ska riktas till tekniska nämnden och
före utställningstidens utgång tillställas centralregistraturen,

Vasa stad, Centralregistraturen, Tekniska nämnden
gatuadress Vasaesplanaden 10
postadress
 
PB 3
65101 VASA
e-mailadress centralregistraturen@vasa.fi


Vasa 15.3.2017

Relaterade artiklar: