Du är här

1.11.2017 - 13:42

Planläggningens tillståndsärende 1.11.2017 / planläggningsdirektör

kungörelsetid 1.11. - 16.11.2017

VASA STAD / PLANLÄGGNING / TILLSTÅNDSÄRENDEN / planläggningsdirektör

beslutdatum 31.10.2017 / beslutet meddelades 2.11.2017 / tillståndsärenden 1.11.2017

VAASA/1147/10.03.00.07/2017 § 74

Suunnittelutarve ranta-alueella, poikkeaminen Översundom 905-428-86-10
Hakemuksessa on kyse maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n mukaisesta suunnittelutarpeesta ranta alueella ja 171 §:n mukaisesta poikkeamisluvasta. Hakijan tarkoituksena on rakentaa vapaa-ajan asunnon (74,9 k-m2). Suunniteltu hanke sijaitsee Sundomin saaristossa, kiinteistöllä 905-428-86-10. Kiinteistön pinta-ala on 2000 m2. Rakennuspaikalla on ennestään sauna 26,5 k-m2.

Vasa 31.10.2017 planläggningsdirektör Päivi Korkealaakso

Denna förteckning finns på Vasa stads officiella anslagstavla  1.11. – 16.11.2017


Anvisning för rättelseyrkande

Den som är missnöjd med detta beslut kan inom 14 dagar från delfåendet av beslut framställa ett skriftligt rättelseyrkande till:

Stadsstyrelsens planeringssektion

gatuadress: Vasaesplanaden 10   
postadress: PB 3  65101 VASA
e-postadress: centralregistraturen@vasa.fi
fax: 06 325 1006

Vasa 1.11.2017  byråsekreterare Mari Pihlaja-aho  

 

Relaterade artiklar: 

Senaste