Du är här

13.2.2018 - 15:23

Planläggningens tillståndsärende 12.2.2018 / planläggningsdirektör

kungörelsetid 12. - 27.2.2018
 

VASA STAD / PLANLÄGGNING / TILLSTÅNDSÄRENDEN / planläggningsdirektör

beslutdatum 9.2.2018 /  beslutet meddelades 13.2.2018 /tillståndsärenden 12.2.2018

VAASA/1102/10.00.06/2017 § 102/2017   

Avgörande som gäller planeringsbeshov, Yttersundom 905-427-7-154
Ansökan är i enlighet med 137§ i markanvändnings- och bygglagen om avgörande som gäller planeringsbehov för byggande av egnahemshus (220 m2 vy) samt garage (150 m2 vy). Det planerade projektet berör lägenheten Juhanis 905-427-7-154 omfattande ca 1 ha i Yttersundom.

VAASA/1402/10.03.00.07/2017 § 15    

Avgörande som gäller planeringsbehov på strandområde, undantag Sundom smf arrendeområde, Granöskatan
Ansökan är i enlighet med 72§ i markanvändnings- och bygglagen om avgörande som gäller planeringsbehov på strandområde för byggande av ersättande fritidsbostad (23,5 m2 vy). Det planerade projektet berör ett arrendeområde på 2000 m2 av 905-876-1-0 på Granöskatan. På byggplatsen finns i dagsläge en fritidsbostad (27 m2 vy) och en bastu (ca 15 m2 vy), i samband med projektet rivs den befintliga fritidsbostaden (27 m2 vy).


Vasa 9.2.2018  planläggningsdirektör  Päivi Korkealaakso

Denna förteckning finns på Vasa stads officiella anslagstavla 12. - 27.2.2018

Anvisning för rättelseyrkande

Den som är missnöjd med detta beslut kan inom 14 dagar från delfåendet av beslut framställa ett skriftligt rättelseyrkande till:

Stadsstyrelsens planeringssektion

gatuadress: Vasaesplanaden 10  
postadress: PB 3  65101 VASA
e-postadress: centralregistraturen@vasa.fi
fax: 06 325 1006
Vasa 28.11.2017 byråsekreterare Mari Pihlaja-aho  


asa 12.2.2018 byråsekreterare Mari Pihlaja-aho   

Relaterade artiklar: