Du är här

28.11.2017 - 15:16

Planläggningens tillståndsärende 28.11.2017 / planläggningsdirektör

kungörelsetid 28.11. - 13.12.2017

VASA STAD / PLANLÄGGNING / TILLSTÅNDSÄRENDEN / planläggningsdirektör

beslutdatum 24.11.2017 / beslutet meddelades  29.11.2017 / tillståndsärenden 28.11.2017

VAASA/1118/10.03.00.06/2017 § 83    

Avgörande som gäller planeringbehov, Översundom 905-428-6-22 och 905-428-6-26    
Ansökan är i enlighet med 137§ i markanvändnings- och bygglagen om avgörande som gäller planeringsbehov för ersättande byggande av egnahemshus (198 m2 vy) och ekonomibyggnad (60 m2 vy). Det planerade projektet berör lägenheterna 905-428-26-22 och 905-428-6-26 omfattande 2560 m2 och 2760 m2 i Översundom. På byggplatsen finns i dagsläget egnahemshus samt flera ekonomibyggnader, i samband med projektet rivs alla befintliga byggnader. De nya byggnaderna placeras enbart på lägenheten 905-428-6-22.

Vasa  24.11.2017 planläggningsdirektör Päivi Korkealaakso

Denna förteckning finns på Vasa stads officiella anslagstavla 28.11. - 13.12.2017


Anvisning för rättelseyrkande


Den som är missnöjd med detta beslut kan inom 14 dagar från delfåendet av beslut framställa ett skriftligt rättelseyrkande till:

Stadsstyrelsens planeringssektion

gatuadress: Vasaesplanaden 10   
postadress: PB 3  65101 VASA
e-postadress: keskuskirjaamo@vaasa.fi
fax: 06 325 1006

Vasa 28.11.2017 byråsekreterare Mari Pihlaja-aho    

Relaterade artiklar: