Du är här

20.4.2017 - 14:11

Rensning av gråbo och jättebalsamin på talko

kungörelsetid 21.4 - 5.5.2017

Grönområdesenheten ordnar en möjlighet för föreningar och sammanslutningar att delta i avlägsnandet av jättebalsamin och gråbo från stadens grönområden och närskogar.

Rensningen av jättebalsamin genomförs under tiden 22.5 - 2.7.2017 och
rensningen av gråbo under tiden 26.6 - 30.7.2017.

Intresserade föreningar och sammanslutningar kan kontakta Grönområdesenheten per e-post viheralueyksikko@vaasa.fi.

Anmälan till rensning av jättebalsamin före utgången av maj och
till rensning av gråbo senast 21.7.2017.

Föreningen kan föreslå ett område som ska rensas och staden är också beredd att föreslå objekt där arbetet kan utföras. Närmare anvisningar ges när arbetet inleds.

Föreningen bör ha en gällande talkoförsäkring. För utfört talkoarbete betalas ett talkounderstöd som motsvarar objektets omfattning.

Relaterade artiklar: