Du är här

10.4.2018 - 13:38

Tillgänglighetsunderstöd 2018

kungörelsetid 10.4.2018 - 31.10.2018

Vasa stad beviljar år 2017 tillgänglighetsunderstöd till föreningar, samfund och mindre företag för förbättrande av tillgängligheten och nåbarheten till service- och verksamhetslokaler.

Ansökningstiden går ut 31.10.2018.

Ansökningarna tillställs adressen:

Vasa stad
Fastighetssektorn
postadress:   PL 2, 65101 Vaasa
gatuadress: Kyrkoesplanaden 26 A eller

Vasa stad
Lillkyro samserviceenhet
gatuadress: Lillkyrovägen 11, 66500 Lillkyro

Förfrågningar och ansökningsblanketter:
reparationsrådgivare Jouko Seppänen
tfn 040 553 8707 eller
asumispalvelut@vaasa.fi

Ytterligare information: www.vaasa.fi/sv/tjanster/tillganglighetsunderstod

Vasa stad
Fastighetssektorn