Du är här

2.11.2017 - 13:33

Undantag från detaljplan och miljöåtgärdstillstånd: Gerby båthamns grönområden

gerby_poikkari_rajaus.jpg
kungörelsetid 2-20.11.2017

Undantag från detaljplan och miljöåtgärdstillstånd: Gerby båthamns grönområden

Vasa stads grönområdesenhet har ansökt om undantagslov och miljöåtgärdstillstånd på ett grönområde inom Gerby båthamns bostadsområde. Sökande avser fälla en märkbar del av träden på ifrågavarande grönområde, eftersom de är i dåligt skick och riskerar att falla. Ansökan jämte handlingar hålls framlagda på planläggningen och planläggningens hemsidor 2-20.11.2017. Skriftliga anmärkningar om ansökan kan lämnas till planläggningen senast 20.11.2017. (markanvändnings- och bygglagen 173 § och 128 §, markanvändnings- och byggförordningen 86§.)

Planläggningens kontaktuppgifter:
Adress: Vasa stad / planläggningen, PB 2, 65101 VASA
Besöksadress: Kyrkoesplanaden 26 A, andra våningen
Internet: www.vaasa.fi/sv/planlaggningen
E-post: planlaggningen@vasa.fi
Telefon: 06 325 1160

Vasa 2.11.2017
Planläggningen

Tilläggsinformation: 
Relaterade artiklar: