Du är här

3.10.2017 - 12:03

Upplagsflyttning 14.4.2010 av övergivet (Opel Vectra, grå) fordon

kungörelsetid 4.10 - 13.11.2017

delgivning av beslut

Vasa stad har medelst beslut givet 4.3.2010 10/2010 av parkeringsövervakaren med stöd av 7 § i lagen om flyttning av fordon (828/2008) avgjort

utförd upplagsflyttning
av på Kvarngatan 7
övergivet fordon (Opel Vectra, grå, registreringsskyltsnummer CAK-399).

Fordonets ägare, vars adress inte är känd, anses ha fått del av flyttningsbeslutet 11.10.2017.

Flyttningsbeslutet finns till påseende i Tekniska verkets kundtjänst
Kyrkoesplanaden 26 A
65100 Vasa
fram till 13.11.2017.

miljöjurist VH Anna Mügge
tel. 06 325 4016
anna.muegge@vaasa.fi

 

Relaterade artiklar: 

Senaste