Du är här

11.5.2018 - 13:19

Upplagsflyttning 16.4.2018 av övergivet fordon (utan registernummer, blå Nissan Almera)

kungörelsetid 9.5 - 18.6.2018

Delgivning av beslut:

Vasa stad har medelst beslut nummer 20180006 givet 16.4.2018 av kommuntek-nikens ledare med stöd av 7 § i lagen om flyttning av fordon (828/2008)

avgjort upplagsflyttning av på adressen Svangatan 2 (parkeringsområde)
övergivet fordon (utan registernummer, blå Nissan Almera)

Fordonets ägare, som inte är känd, anses ha fått del av flyttningsbeslutet  16.5.2018.

Flyttningsbeslutet finns till påseende i Tekniska verkets kundtjänst
Kyrkoesplanaden 26 A, 65100 VASA
fram till 18.6.2018.

miljöjurist VH Anna Mügge tel. 06 325 4016 anna.muegge@vaasa.fi

 

Relaterade artiklar: