Du är här

2.10.2017 - 16:19

Upplagsflyttning 1.9.2008 av övergivet (Ford Escort, grå) fordon

kungörelsetid 3.10 - 10.11.2017

delgivning av beslut

Vasa stad har medelst beslut givet 1.9.2008 29/2008 av parkeringsövervakaren med stöd av 4 § i lagen om flyttning av fordon och nedskrotning av skrotfordon  (28.2.1975/151) avgjort

utförd upplagsflyttning
av på Fredsgatan 25
övergivet fordon (Ford Escort, grå, registreringsskyltsnummer UPV-990).

Fordonets ägare, vars adress inte är känd, anses ha fått del av flyttningsbeslutet 10.10.2017.

Flyttningsbeslutet finns till påseende i Tekniska verkets kundtjänst
Kyrkoesplanaden 26 A, 65100 Vasa
fram till 10.11.2017.

miljöjurist VH Anna Mügge
tel. 06 325 4016
anna.muegge@vaasa.fi

Senaste