Du är här

20.3.2017 - 12:37

Vasa stad säljer småhustomter på basen av anbud

kungörelsetid 20.3 - 7.4.2017

Anbudstiden är 20.3  - 7.4.2017

Antalet tomter är 8 st.

Tomterna säljs till högstbjudande. Staden förbehåller sig rätten att godkänna eller förkasta givna anbud.

Anbuden bör inlämnas eller sändas per post i slutet kuvert märkt "TOMTANBUD 2017".

Anbuden skall vara Tekniska sektorns kundbetjäningspunkt tillhanda senast fredagen 7.4.2017 kl. 15.00

Tekniska sektorns kundbetjäningspunkt
besöksadress Kyrkoesplanaden 26 A, våning I
Postadress


 
Tekniska verket
kundbetjäningspunkt
PB 2
65101 Vasa
Presentationsmaterial över tomterna samt anbudsblanketter kan erhållas från:  
Kundbetjäningspunkten Kyrkoesplanaden 26 A
I våningen
Samserviceenheten i Lillkyro Lillkyrovägen 11
vaasa.fi/sv/tomter  
Tilläggsuppgifter om tomterna ger:  
Pertti Onkalo
 
tfn 040 637 4122
pertti.onkalo@vaasa.fi
Per Bengs
 
tfn 06 325 4373
per.bengs@vaasa.fi
Vasa 17.3.2016
 
Vaasan kaupungin
Kiinteistötoimi
Relaterade artiklar: 

Senaste