Du är här

Upplev Vasa

Kungsfågel

Kungsfågel

Regulus regulus

luontovaasa_hippiainen_jka.jpg

Kungsfågeln är en väldigt liten fågel, bara ca 9,5 cm lång och väger ca 10 gram. Den är en insektsätare som hittar sin huvudsakliga föda på barrträdens grenar och i sprickor i barken. Hanar och honor skiljer från varandra genom färgen på hjässan, hanen har orangefärgad hjässa och honan gul. Bild Jouni Kannonlahti.

 

Allmänt. Beståndet av häckande kungsfåglar, Finlands minsta fågel, har i långtids-studier hållits på en jämn nivå. Beroende på hur övervintringen lyckas är de årliga variationerna stora. En del av kungsfåglarna övervintrar i Finland och under kalla vintrar är dödligheten bland dem stor. Kungsfåglarnas stora kullar med ungar ersätter snabbt de som dött under vintern.

  • Finlands minsta fågel, bara 9,5 cm lång
  • Häckar högt uppe i granar
  • En stor del av kungsfåglarna övervintrar i Mellan- och Sydeuropa
  • Livnär sig på insekter

 


Livsmiljö. Kungsfågeln är allmän i Finlands barrskogar. Den trivs speciellt bra i gran-skogar, där antalet häckande kungsfåglar är stort. I rena lövskogar saknas kungsfågeln.

Förekomst i Vasa. Kungsfågeln är allmän och jämnt utbredd inom undersökningsområdet. Under häckningstiden april-juli påträffades den inom ca 200 av atlasrutorna. Kungsfågeln häckar också på innerskärgårdens skogsbeklädda öar. Arten saknas på de vidsträckta åkermarkerna på Söderfjärden och i stadens tättbebyggda centrum.

luontovaasa_hippiainen_kungsfagel_pesintaindeksikartta.jpg

 

luontovaasa_pesimaindeksi_legenda_sve.jpg