Du är här

Upplev Vasa

Barndans

Barndans skapar en grund för senare dansstudier och är avsedd för barn i åldern 4–7 år. Hos oss är inlärning glädje och upplevelse i en trivsam miljö.
Lastentanssi

På lektionerna i barndans övas följande färdigheter med hjälp av grundläggande kroppsövningar och lek: motorik, rytmik, att uppfatta musik, kreativitet, uttrycksförmåga och dynamik, dvs. kroppens rörelser, och samtidigt bekantar eleven sig med seder och bruk under danslektionerna.

Med dansens hjälp övar sig eleven i att vara medlem i en grupp och lär sig uppträda på ett naturligt sätt.

Undervisning anordnas i Vasa och Laihela.

Till barndansen kan ansökan göras kontinuerligt under året och nya elever antas i anmälningsordning. Anmälan görs här.

Tilläggsinformation:

Undervisning i Vasa
Iiris Kankaanpää
040 196 4949

Undervisning i Vasa
Viivi Sjöblom
044 727 1236
 

Dans- och musiklekskolan TaMu
är en ny verksamhetsform inom Kuula-institutet. I TaMu-grupperna samverkar musicerandet med dansen och barnen får upplevelser och erfarenheter från båda konstformerna. Undervisningen är planenlig och görs som ett samarbete mellan Kuula-institutets dans- och musiklekskolpedagoger.

Undervisningen som börjar hösten 2019 är riktad till barn födda 2014 som redan är elever vid Kuula-institutet, antingen i barndansen eller i musiklekskolan. Om det finns lediga platser, så meddelar vi om detta på dessa sidor i augusti och september.

Tilläggsinformation:
Marja Pellinen
040 196 8818

 

Terminsavgifter 

min/vecka       €     
75 159,00
60 143,00
45 116,00
30  71,00

 

Familjerabatter beviljas på basen av anhållan från den högsta avgiften (hel avgift) till den lägsta (max. 50%)
Rabatterna gäller inte elever på den öppna avdelningen.

Lastentanssilaiset