Du är här

Upplev Vasa

Filialer

Kuula-institutets filialer finns i Storkyro och i Laihela.

Studier i musik

Musiklekskolan

Kuula-institutet arrangerar musiklekskolverksamhet i Laihela.

Musikens grundnivå

Sökande från Storkyro och Laihela kan söka till alla instrument där det erbjuds undervisning i Kuula-institutet. De som söker till sång (över 13-åringar), skall anmäla sig till inträdestest i Vasa. I de övriga instrumenten ordnas inträdestesten på filialorten. Ansökningstiden i Vasa är 1.4.-30.4.2019 och i filialerna 1.5.-31.5.2019. Spelstudier är för 2013 och tidigare födda.

De instrument som det undervisas i Storkyro är piano, flöjt, violin, gitarr och dragspel. Musikens grunder på grundnivå undervisas i Storkyro medan musikinstituts nivåns musikens grunder undervisas i Vasa.

De instrument som det undervisas i Laihela är piano, flöjt, violin, dragspel och gitarr. Musikens grunder på grundnivå undervisas i Laihela medan musikinstituts nivåns musikens grunder undervisas i Vasa.

Studier i dans

I Laihela undervisas i barndans för 4-7-åringar. Grundstudierna i klassisk balett (8-19 år) och vuxenbalett (över 16 år) erbjuds i Vasa.

Terminsavgifter

Terminsavgifterna är de samma som i Vasa.

Gör anmälan här

Kontaktpersonen i Laihela och Storkyro är Bo Lund (0400 430 351) och Helena Tiainen (06 325 3823).

Kontaktpersonen i dans är Lina Winberg  (040 681 1941).