Du är här

Upplev Vasa

Instrumentstudier

Kuula-institutet erbjuder undervisning enligt den grundläggande konstundervisningens fördjupade lärokurs. Vi har förbundit oss att följa nationella läroplaner och verksamhetsmodeller. Den finansiering som vi erhåller förutsätter att undervisningen framskrider från nivå till nivå och att eleverna under studiernas gång avlägger de instrument-, musikens grunder- (”teori”) och samspelsstudier som siktar mot avgångs-betyg.
Soitto-opinnot
                                                                                                                                                                            

Ansökningstid till Kuula-institutet är i april. 

Ansökningsblanketter här

I Kuula-institutet ges undervisning i följande ämnen:

Stråkinstrument: violin, altviolin, cello och kontrabas
Träblåsinstrument: flöjt, oboe, klarinett, saxofon
Brassinstrument: trumpet, valthorn, barytonhorn, trombone och tuba
Övriga: piano, gitarr, dragspel
Rytminstrument: elgitarr, elbas, keyboard/piano, slagverk, saxofon och klarinett

Undervisning ges också i klassisk sång och i rytmsång.

Instrumentutbud (pdf)

Studiernas förlopp

Spelstart

Ibland tar det tid att hitta det instrument som passar bäst. De yngsta elevernas spelande börjar via spelstarten, ett slags provstudier. Man deltar i spellektionen antingen ensam eller i en grupp 1 – 2 gånger i veckan. Kuula-institutet hyr ut instrument, så att det är möjligt att få tillgång till ett sådant under början av studierna. Spelstartens terminsavgift är 233,00 €*. Läs mera om spelstart.

Musikens grundstudier

De elever som är äldre än startåldern väljs för en provtid i åldersordning med början från den yngsta. Längden på provtiden som erbjuds en person yngre än 15 år är ett läsår och ett halvt läsår för personer äldre än så. Läraren bedömer hur eleven klarar sig samt motivationen med tanke på hur målen enligt läroplanen för grundstudier i musik uppnås. Den här bedömningen används som grund för att få en elevplats.

Man deltar i spellektionen en gång per vecka. Alla spellektioner hålls på eftermiddagen eller kvällen. Samspelet börjar genast när färdigheterna det tillåter. Samspelsövningarna hålls en gång per vecka eller mer sällan.

Med undervisning i musikens grunder, eller teoriämnen, stöds förmågan att spela. Undervisningen inleds det år som eleven fyller 11 år (i filialerna 10 år). Undervisningsgruppen träffas en gång i veckan. För de som inleder sina instrumentstudier som äldre är målet att studierna i musikens grunder påbörjas senast under andra studieåret.

Målen för studierna på grundstudienivå är uppdelade i fyra studiehelheter, som avläggs med 2 års mellanrum. För att få betyg från grundstudierna krävs en studiehelhet som består av nivåprov i huvudinstrumentet, samspel samt musikens grunder.

Fördjupade lärokursen

Efter grundnivån kan eleven fortsätta studierna på fördjupade lärokursen.  Därför kan dessa studier räknas till godo som studier på andra stadiet (Taikonakademin).

Eleven får ett betyg från grundstudierna i grundläggande konstundervisning efter att ha fullgjort och blivit godkänd i alla studiehelheter enligt grundstudierna. Denna studiehelhet ger de färdigheter och kunskaper som förutsätts för yrkesstudier i musik.

Avgångsbetyget förutsätter förutom spelprov i huvudinstrumentet, dessutom samspel och avlagda studier i tonträffning, teori allmän musikkunskap samt harmonilära.

 

Terminsavgifterna*

Undervisningstid per vecka

    €

20 - 30 255,00
40 284,00
50 307,00
60 327,00

 

Familjerabatter och frielevplats

Familjerabatter beviljas på basen av anhållan från den högsta avgiften (hel avgift) till den lägsta (max. 50%)
Rabatterna gäller inte elever på den öppna avdelningen.

I Kuula-institutet finns också möjlighet till partiell eller hel frielevplats. Ansöka i september eller januari.

Övriga avgifter på musikens grundnivå och musikinstitutsnivån*

Inskrivningsavgift (nya elever)  13,00
Studiebook (nya elever)  13,00
Materialkostnad för kopiering  13,00
Instrumenthyra  40,00
Biämne 30 min/vk 208,00
Biämne 40 min/vk 230,00
Biämne 50 min/vk 255,00
Biämne 60 min/vk 274,00

 

*Ändringar möjliga.