Du är här

9.1.2018 - 8:38

Utkast offentligt framlagt: Delgeneralplan för Långskogen

Laajametsä viistoilmakuva.jpg
Utkastet till delgeneralplanen är framlagd under tiden 9.1–7.2.2018.

Delgeneralplaneområdet består av området mellan kommungränsen mellan Vasa och Korsholm, järnvägen och Östra Runsorvägen. Målet med planen är att möjliggöra placeringen av en kemisk storindustri så som t.ex. en batterifabrik på området. Utkastet till delgeneralplanen är framlagd på planläggningen och på planläggningens webbplats https://www.vaasa.fi/sv/planlaggningen/dgp_langskogen under tiden 9.1–7.2.2018. Åsikter om utkastet kan framföras till planläggningen under tiden planen är framlagd. (markanvändnings- och bygglag 62 §, markanvändnings- och byggförordning 30 §)

 

Ett informationstillfälle angående planen ordnas torsdagen 11.1.2018 kl.15–20 i Futura 1 (adress Företagargatan 17, Runsor). På tillfället presenteras förutom utkastet till Långskogens delgeneralplan även Korsholms kommuns utkast till Granholmsbackens delgeneral- och detaljplaner samt programmet för miljökonsekvensbedömning av Vasas och Korsholms batterifabriksprojekt. En allmän presentation av projektet börjar kl. 18. I övrigt ordnas tillfället enligt öppet hus -principen. Välkommen!

 

Planläggningens kontaktuppgifter:
Adress: Vasa stad / planläggningen, PB 2, 65101 VASA
Besöksadress: Kyrkoesplanaden 26 A, andra våningen
Internet: www.vaasa.fi/sv/planlaggningen
E-post: planlaggningen@vasa.fi
Telefon: 06 325 1160

 

Vasa 9.1.2018
Planläggningen

 

 

 

 

Tilläggsinformation: