Du är här

28.2.2018 - 15:44

Klubbverksamhet vid öppna daghem

kungörelsetid 5.3. - 3.4.2018

Klubben är avsedd för 2.5 - 5 åriga barn bosatta i Vasa,

som inte har kommunal dagvårdplats.

Klubben har verksamhet 2 - 3 gånger i veckan och verksamhetstiden är 3 - 4 timmar åt gången.
Till klubben tas 16 barn.
Stödet för hemvård av barn bibehålls även om barnet deltar i klubbverksamheten.

Ansökningstiden till klubben, som börjar på hösten är:

12.3. - 3.4.2018.
Ansökningar kan dock lämnas in året runt. Till de som har fått en klubbplats skickas ett beslut hem i april.

Ansökan sker i första hand elektronisk på webbsidan:

www.vaasa.fi/sv/smabarnspedagogikens-elektroniska-arendehantering

Tilläggsuppgifter om klubbverksamhet samt avgifter fås på adressen:

www.vaasa.fi/sv/tjanster/oppen-smabarnspedagogik eller
av servicechef Ritva Lähde
tfn 325 2695 ritva.lahde@vaasa.fi.

Välkommen med!

Relaterade artiklar: 

Senaste