Du är här

12.4.2018 - 14:08

Muddring och utfyllnad gällande byggande av en stödmur vid Fiskstrand

Kungörelse för Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, kungörelsetid 13.4. - 14.5.2018

KUNGÖRELSE

Denna  kungörelse  hålls  framlagd på  anslagstavlan i Vasa  stad och anslagstavlan i Regionförvaltningsverket i Västra  och  Inre Finland..

Kungörelsen och ansökningshandlingarna kan läsas:

  1. www.avi.fi/lupatietopalvelu och
  2. En allmän dator med vilken man kan ta del av handlingarna är i bruk i Vasa stads Medborgarinfo och Huvudpibliotek vid adressen Biblioteksgatan 13.


Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

 

 

Relaterade artiklar: