Du är här

7.3.2018 - 10:53

Planläggningens tillståndsärende 7.3.2018 / planläggningsdirektör

kungörelsetid 7.3. - 22.3.2018

VASA STAD / PLANLÄGGNING / planläggningsdirektör          

TILLSTÅNDSÄRENDEN 7.3.2018                                          
beslutdatum 6.3.2018             
beslutet meddelades 8.3.2018


VAASA/135/10.03.00.06/2018 § 19   

Avgörande som gäller planeringsbehov, undantag Yttersundom 905-427-46-0
Ansökan är i enlighet med 137§ i markanvändnings- och bygglagen om avgörande som gäller planeringsbehov för byggande av egnahemshus (118,5 m2 vy) samt ekonomibyggnad (8 m2 vy). Det planerade projektet berör lägenheten Sundin 905-427-46-0 omfattande 1960 m2 i Yttersundom. På byggplatsen finns i dagsläget en ekonomibyggnad, det tidigare bostadshuset har plockats ner och flyttas till annan plats.

Vasa 6.3.2018 planläggningsdirektör Päivi Korkealaakso

Denna förteckning finns på Vasa stads officiella anslagstavla  7. - 22.3.2018


Anvisning för rättelseyrkande

Den som är missnöjd med detta beslut kan inom 14 dagar från delfåendet av beslut framställa ett skriftligt rättelseyrkande till:


Stadsstyrelsens planeringssektion

gatuadress: Vasaesplanaden 10
postadress: PB 3, 65101 Vasa
epostadress: centralregistraturen@vasa.fi
faksi numero: 06 325 1006

Vaasa 7.3.2018 byråsekreterare Mari Pihlaja-aho

Relaterade artiklar: 

Senaste