Du är här

20.4.2017 - 12:08

Understöd för iståndsättning av stadsmiljön

kungörelsetid 21.4. - 5.5.2017

Vasa stads grönområdesenhet meddelar att understöd för iståndsättning av stadsmiljön kan ansökas.
Talkounderstöd kan ansökas enbart av registrerade föreningar, såsom stadsdelsföreningar, invånarföreningar eller motsvarande.

Fritt formulerade ansökningar tillställs Grönområdesenheten (Stadsträdgården)
 
senast 18.5.2017 före kl. 12.00.
 
gatuadress Strandvägen 5, 65350 VASA
kuoreen merkintä ”TALKOUNDERSTÖD”
Ytterligare information ger  
grönområdeshortonom Leila Roininen
telefon 06 325 4386 eller 040 095 9179
e-post leila.roininen@vaasa.fi
Relaterade artiklar: