Du är här

Upplev Vasa

Lägermodell

Lägermodell inom Vasaregionens Idrottsakademi och Etelä-Pohjanmaan urheiluakatemia

Norrvalla och Kuortane Idrottsinstitut arrangerar båda de sk nationella skollägren, framtidsgruppens skolläger respektive ”yläkoululeiritys”. Via lägermodellen erbjuds idrottarna ett lägerupplägg som skall ge idrottarna stöd i den vardagliga träningen mellan lägren. Det är även möjligt att kombinera lägermodellen med någon av skolmodellerna. Lägermodellen lämpar sej speciellt väl för idrottare som utövar idrottsgrenar som kräver speciella träningsförhållanden eller för elever vars skolor inte hör till idrottsakademinätverket. I en del av idrottsgrenarna är skollägren en del av grenarnas träningssystem, se t. ex. friidrott och orientering vid Norrvalla Idrottsinstitut och volleyboll, ishockey, boboll, brottning, friidrott och redskapsgymnastik vid Kuortane Idrottsinstitut.

 

Ytterligare information:

Norvallan urheiluopisto
Joakim Träskelin
puh. 050-5850782
joakim.traskelin(a)folkhalsan.fi

Kuortaneen urheiluopisto
Pekka Lahtinen
puh. 044-0409835
pekka.lahtinen(a)kuortane.com

Landsomfattande websidor