Du är här

Upplev Vasa

Lärare

E-post adressen för lärarna är av formatet förnamn.efternamn@edu.vaasa.fi. Ledande lärare i grundläggande konstundervisning är Mia Wiik, tel. 0400 256 961. Planeringsansvarig lärare i visuella konstformer Sonja Backlund, tel. 040 744 5582.

BILDKONST

TaiKon - Alli Alho
Alli Alho är bildkonstlärare i Korsholm och Vasa. Hon är utbildad skulptör från Åbo ritskola. Alli jobbar också som konstnär.
TaiKon - Sonja Backlund

 

Sonja Backlund är utbildad scenograf (St Martins College of Art and Design, London) och bildkonstmagister (Konstindustriella Högskolan, Helsingfors). Hon har fungerat som bildkonstpedagog på Taikon i Vasa sedan 2001. Hennes målsättning för undervisningen inom grundläggande konstundervisning i bildkonst är att eleverna ska utveckla sitt eget kreativa skapande och få den kunskap och de redskap de behöver för att kunna förverkliga sina egna bildkonstnärliga idéer. Backlund innehar tjänsten som planerande lärare inom visuella ämnena på Taikon sedan 2018.
TaiKon - Marita Perttula
Marita Perttula
Bildkonstnär YH (Tammerfors 2006-08) samt skulptör (Kankaanpää konstskola 1987-91). Sedan 1992 har hon fungerat som timlärare i bildkonst i grundläggande konstundervisningen i Vasa.
   
   
   

MEDIAKONST

taikon_opet_anu

Anu Valkama
Mediakonstens lärare Anu är utbildad bildkonstnär på Åbo Ritskola år 1999 och fortsatte efter det sina studier och blev konstmagister år 2004. Efter det har Anu som dagtidsjobb jobbat som Art Director på en reklambyrå. Timlärarjobbet på TaiKon är ett kärt hobby för Anu, och hon har studerat pedagogik på sin fritid.

HANTVERK

TaiKon - Sonja Backlund

 

Sonja Backlund
Keramik
TaiKon Heidi Lindeman
Heidi Lindeman undervisar i textil- och specialtekniker. Hon är utbildad till artenom 2004 vid Seinäjoki yrkeshögskola, Jurvas formgivnings-enhet. Hon har avlagt pedagogiemagisterexamen vid Åbo Akademissa med slöjdpedagogik. Heidi har varit som utbyteselev i Barcelona och i Paris och på det sätt fått lärdom av olika modeskapare.
 

 

TaiKon - Pekka Matalamäki
Pekka Matalamäki
Hantverk, Keramik
Pekka är en livsstils hantverkare.
taikon_opet_annanordstrom
Anna Nordström
Textil
 
 

TEATERKONST

taikon_opet_lauri

 

Lauri Kukkonen är utbildad till magister i teaterkonst. Han blev utexaminerad från Tammerfors Universitet 2011, och från och med det har han jobbat som skådespelare först i Hämeenlinnas Teater och sen i Vasa Stadsteater. Som Teaterkonstlärare har Lauri jobbat på TaiKon från 2018. Som lärare vill Lauri dela ut verktyg till unga, som han själv har hittat som professionell teaterjobbare.
TaiKon - Lotta Ventus
Lotta Ventus
Teaterkonst
TaiKon - Kalle Halmen

 

Kalle Halmén
Teaterkonst

TaiKon - Anna Moberg
Anna Moberg är utbildad Dramainstruktör med inriktning fysisk teater (Svenska yrkeshögskolan 2007) och yrkeslärarbehörighet (Åbo Akademi 2010). Hon har jobbat inom grundläggande konstundervisning, som lärare i teaterkonst sedan 2004. För Anna är det viktigt att eleverna genom teatern får vara kreativa och hitta en trygghet i både sitt uttryck och i sig själva.
TaiKon - Helena Väänänen

Helena Väänänen är utbildad till gemenskapspedagog och kulturproducent. Hon är född och uppväxt i Imatra, där hon började teaterhobbyn i en ungdomsteater på 1970-talet. Hon älskar teater och vill göra omfattande arbete med barn och unga. Hon jobbar i Vasa på Lillkyros område som ungdomsledare och är ansvarig för ungdomshuset Kyröläs funktion. Hon ledde Kyrolands opistos barns och ungas teatergrupp och nu efter att Vasa och Lillkyro blev sammanslagna kom Lillkyros teaterverkstad till konstens grundundervisning på TaiKon.

NUTIDSDANS

TaiKon - Mia Wiik
Mia Wiik är utbildad kandidat i danskonst (Danshögskolan, Stockholm) och pedagogie magister (klasslärare, Åbo Akademi). Hon har fungerat som danspedagog i Vasa sedan 1997 med nutidsdans och klassisk balett som undervisningsämnen. Undervisningen har skett på Vasa Arbis, Kuula-institutet och Novia samt projektvis på olika utbildningsstadier. Sedan 2005 har Wiik innehaft tjänsten som ledande lärare för grundläggande konstundervisning.
 
 
taikon_opet_viivi
Viivi Sjöblom
Nutidsdans

CIRKUSKONST

taikon_opet_elin.jpg

 

Elin Smedlund är utbildad dramainstruktör med inriktning fysisk teater, Novia yrkeshögskola 2015. Förhoppningen är att eleverna får uppleva glädjen i det kreativa.