Du är här

Upplev Vasa

Lärare

E-post adressen för lärarna är av formatet förnamn.efternamn@edu.vaasa.fi. Ledande lärare i grundläggande konstundervisning är Mia Wiik, tel. 0400 256 961. Planeringsansvarig lärare i visuella konstformer Sonja Backlund, tel. 040 744 5582.

BILDKONST

TaiKon - Alli Alho
Alli Alho
Bildkonst
TaiKon - Sonja Backlund
Sonja Backlund är utbildad scenograf och bildkonstlärare. Lärare inom grundläggande konstundervisning i bildkonst i Vasa sedan 2001. Hennes målsättning för undervisningen inom grundläggande konstundervisning i bildkonst är att eleverna ska utveckla sitt eget kreativa skapande och få den kunskap och de redskap de behöver för att kunna realisera sina egna bildkonstnärliga idéer.Förmågan att tänka kreativt och utveckla egna idéer är något alla behöver oavsett yrke och livsstil.
TaiKon - Marita Perttula
Marita Perttula
Bildkonstnär YH (Tammerfors 2006-08) samt skulptör (Kankaanpää konstskola 1987-91). Sedan 1992 har hon fungerat som timlärare i bildkonst i grundläggande konstundervisningen i Vasa. I sitt eget konstnärliga skapande jobbar hon med skulptur samt tuschteckning och -målning. Hennes mål och utmaning i sin undervisning är, utöver att lära ut om olika tekniker och material, att som konstlärare inspirera barn till kreativitet. Växelverkan och skaparglädje på lektionerna är viktiga ingredienser i undervisningen då man ska lära sig och uppleva något nytt. Samtidigt ger det henne styrka i sitt lärande. Perttulas hobbyer är hundar, villa-liv och att simma.
TaiKon - Maija Minni
Maija Minni
Bildkonst
Maija är utbildad bildkonstlärare, konst magister, från Lapplands Universitetet julen 2007. I sin undervisning vägleder hon eleverna att förverkliga sin kreativitet genom att ge dem kunskap och kunnande inom bildkonstens olika områden. För Minni är det viktigt att uppmuntra eleverna att ge uttryck åt sina tankar och känslor i sitt konstnärliga arbete samt att djärvt prova på möjligheter som olika material ger. I sitt egna konstnärliga arbete har fotografering och konstgrafik visat sig vara de uttryckssätten genom vilka hon på bästa sätt kan uttrycka sig.
   
   

MEDIAKONST

taikon_opet_anu
Anu Valkama
Audiovisuell konst

HANTVERK

TaiKon - Sonja Backlund
Sonja Backlund
Keramik
TaiKon Heidi Lindeman
Heidi Lindeman
Heidi undervisar i textil- och specialtekniker. Hon är utbildad till artenom 2004 vid Seinäjoki yrkeshögskola, Jurvas formgivnings-enhet. Hon avlägger pedagogiemagisterexamen vid Åbo Akademissa med slöjdpedagogik som huvudämne 2012. Heidi har varit som utbyteselev i Barcelona och i Paris och på det sätt fått lärdom av olika modeskapare.
Heidi är tjänstledig för närvarande.
TaiKon - Tomas Lindén
Tomas Lindén
Hantverk, trä
TaiKon - Pekka Matalamäki
Pekka Matalamäki
Hantverk, Keramik
Pekka är en livsstils hantverkare.
taikon_opet_annanordstrom
Anna Nordström
Textil
 
 

TEATERKONST

taikon_opet_lauri

 

Lauri Kukkonen
Teaterkonst
TaiKon - Lotta Ventus
Lotta Ventus
Teaterkonst
 

Kalle Halmén
Teaterkonst

TaiKon - Anna Moberg
Anna Moberg
Anna är utbildad Dramainstruktör med inriktning fysisk teater (Svenska yrkeshögskolan 2007) och yrkeslärarbehörighet (Åbo Akademi 2010). Hon har jobbat inom grundläggande konstundervisning, som lärare i teaterkonst sedan 2004. För Anna är det viktigt att eleverna genom teatern får vara kreativa och hitta en trygghet i både sitt uttryck och i sig själva.
TaiKon - Helena Väänänen
Helena Väänänen
Teaterkonst i Lillkyrö

NUTIDSDANS

TaiKon - Mia Wiik
Mia Wiik
Wiik är utbildad kandidat i danskonst (Danshögskolan, Stockholm) och pedagogie magister (klasslärare, Åbo Akademi). Hon har fungerat som danspedagog i Vasa sedan 1997 med nutidsdans och klassisk balett som undervisningsämnen. Undervisningen har skett på Vasa Arbis, Kuula-institutet och Novia samt projektvis på olika utbildningsstadier. Sedan 2005 har Wiik innehaft tjänsten som ledande lärare för grundläggande konstundervisning (i tjänsledigt för året 2015).
 
 
taikon_opet_viivi
Viivi Sjöblom
Nutidsdans

CIRKUSKONST

taikon_opet_elin.jpg

 

Elin Smedlund
Cirkuskonst