Du är här

Om Vasa

Ledamöter till den allmänna sektionen av stadsstyrelse

Stadsstyrelsen har en allmän sektion. I sektionerna finns sju (7) ledamöter och personliga ersättare för dessa som stadsstyrelsen väljer bland sina ledamöter eller ersättare för sin mandattid. Stadsstyrelsen väljer för sin mandattid ordförande och vice ordförande för sektionerna.