Du är här

Om Vasa

Ledamöter till den individuella sektionen av nämnden för fostran och undervisning

Nämnden för fostran och undervisning har för individbeslut som gäller en kund en individsektion, till vilken nämnden väljer fem (5) ledamöter och lika många personliga ersättare bland de ordinarie ledamöterna eller ersättarna för sin mandattid. Nämnden väljer bland individsektionens ledamöter en ordförande och en vice ordförande.

ordförande    Emine Ehrström
vice ordförande  Christoffer Wiik
esittelijät Christina Knookala
stadsstyrelsens representant  Barbro Kloo
nuorisovaltuuston edustaja 2017 - 2018  Ellen Bos
protokollförare  Janina Sjöstrand
period 1.6.2017 - 31.5.2021

parti
ledamöter 5  parti ersättare 5
SFP
Eva-Maria Strömsholm  Gun Väkeväinen
SDP
Tarja Paikkala  Nils-Johan Englund
Saml
Christoffer Wiik  Markku Rautonen
Sannf
Janne Heinua  C Merja Rintamäki
Gröna
Emine Ehrström  Marion Lepistö

protokoll som tillhör denna sida:
beslut till nämnden för fostran och undervisning 6.9.2017 3 val

länkar som tillhör denna sida:
Individuella sektionen till Nämnden för fostran och undervisning
Föredragningslistor och protokoll och tjänsteinnehavarbeslut
Nämnden för fostran och undervisning
Finskspråkiga sektionen till Nämnden för fostran och undervisning
Svenskspråkiga sektionen till nämnden för fostran och undervisning