Du är här

Om Vasa

Ledamöter till Kultur- och idrottsnämnden

Kultur- och idrottsnämnden har elva (11) ledamöter och varje ledamot har en personlig ersättare. Fullmäktige väljer ordförande och vice ordförande, som ska vara fullmäktigeledamöter eller –ersättare, bland nämndens ledamöter. Av nämndens ordinarie ledamöter ska minst åtta (8) vara fullmäktigeledamöter eller –ersättare.

ordförande  Anita Niemi-Iilahti
vice ordförande  Tommi Mäki
föredragande  Ahola Marita, Auli Jämsänen, Erik Kiviniemi Christina Knookala, Mika Lehtonen, Jarkko Loima, Merja Tyynelä
närvaro- och rösträtt  kultursektionens ordförande, idrottssektionens ordförande, nämndens vice ordförande
ungdomsfullmäktiges representant 1.1.2019 - 31.12.2020
ungdomsfullmäktiges ersättare 1.1.2019 - 31.12.2020
stadsstyrelsens representant  Heinonen Marko
protokollförare  Sanna Bondas
period  1.6.2017 - 31.5.2021

parti
ledamöter 11 ersättare 11
SFP
Martin Norrgård  Roland Juthman
Magdalena Snickars  Tiina Puharinen-Finne
Robin Nordlund  Tomislav Krstevski
Madeleine Hamberg  Linnea Hasselblatt
SDP
Sari Ala-Heikkilä  Heikki Turtonen
Anita Niemi-Iilahti  Erika Airaksinen
Saml
Tommi Mäki  Manu Korkman
Leena Tulimaa  Tuija Kuivinen
Sannf
Matti Vahtera  Juha Rantala
Gröna
Marko Perälä  Hanna Mellberg
VÄNST
Seija Suomela  Sirpa Sainio

protokoll som tillhör denna sida:
kultur- och idrottsnämnden 13.12.2018 92 till ersättare Tiina Puharinen-Finne
stadsfullmäktige 12.6.2017 69 val
stadsfullmäktige 9.10.17 110 Anhållan om avsked Betlehem Anna
stadsfullmäktige 8.10.2018 61 Karolina Strand

länkar som gäller till sidan:
Kultur- och idrottsnämnden
Föredragningslistor och protokoll och tjänsteinnehavarbeslut
Kultursektionen till kultur- och idrottsnämnd
Idrottssektionen till kultur- och idrottsnämnd