Du är här

Om Vasa

Ledamöter till nämnden för fostran och undervisning

Nämnden för fostran och undervisning har elva (11) ledamöter och varje ledamot har en personlig ersättare. Fullmäktige väljer ordförande och vice ordförande, vilka ska vara fullmäktigeledamöter eller -ersättare, bland nämndens ledamöter. Av nämndens ordinarie ledamöter och ersättare ska minst åtta (8) vara fullmäktigeledamöter eller ersättare i fullmäktige.

ordförande   Linnea West 
vice ordförande   Ulla Granfors
föredragande Christina Knookala, Kari Nummela, Marianne West
stadsstyrelsens representant  Moisio Harri
ungdomsfullmäktiges representant 1.1.2019 - 31.12.2020 Ella Filppula
ungdomsfullmäktiges ersättare 1.1.2019 - 31.12.2020  Ida Utriainen
protokollförare  Jari Ranta
period  1.6.2017 - 31.5.2021

parti
ledamöter 11 ersättare 11
SFP
Jens Hansen  Stefan Asplund
Ulla Granfors  Gun Väkeväinen
Tomislav Krstevski  William Mitts
Eva-Maria Strömsholm  Ramieza Mahdi
SDP
Nils-Johan Englund  Jasmin Granholm
Linnea West   Tarja Paikkala
Saml
Markku Rautonen  Christoffer Wiik
Laura Linna-Välimäki  Lotta Saarikoski
Gröna
Emine Ehrström  Marion Lepistö
VÄNST
Kari Laitala  Satu Koskimäki
C
Merja Rintamäki  Sannf Janne Heinua

protokoll som tillhör denna sida:
nämnden för fostran och undervisning 20.2.2019 23 nya ungdomsfullmäktige
stadsfullmäktiges beslut 12.6.2017 65 val för nämden

länkar som tillhör denna sida:
Nämnden för fostran och undervisning

Föredragningslistor och protokoll och tjänsteinnehavarbeslut
Svenskspråkiga sektionen till nämnden för fostran och undervisning
Finskspråkiga sektionen till nämnden för fostran och undervisning
Individuella sektionen till nämnden för fostran och undervisning